Bi chữ thập trục cắt đăng ford ranger everest 2007-2014

1

Bi chữ thập trục cắt đăng ford ranger everest 2007-2014(chữ chữ thập láp dọc ranger everest-bi chữ thập ranger everest-SA012506X-SA122506X-SA012506XA)

  1.   mã sản phẩm SA012506X-SA122506X-SA012506XA

  2. Xuất xứ ford chính hãng

  3. xe ranger 2007-2014