Buly trục cơ focus 2012-2016 1.6

1

Buly trục cơ focus 2012-2016 1.6(buly cốt máy ford focus buli trục khủy ford focus 8A6G6B321AC-4M5G6B321ZC)

    •   mã sản phẩm 8A6G6B321AC-4M5G6B321ZC

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2012-2015