Cảm biến ABS trước ford fiesta 2011-2016

1

  • Cảm biến ABS trước ford fiesta 2011-2016(cảm biến tốc độ ABS bánh trước fiesta dây cảm biến ABS bánh trước fiesta D6514370XB-D651 4370X B)

    •   mã sản phẩm D6514370XB-D651 4370X B

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ford fiesta