Cảm biến dầu động cơ ford focus 2012-2016

1

Cảm biến dầu động cơ ford focus 2012-2016(van solenoi động cơ van dầu mặt máy ford focus 4M5G6L713AE-CN1G6L713AB)

    •   mã sản phẩm 4M5G6L713AE-CN1G6L713AB

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2012-2015