Cảm biên gió ford fiesta 2013-2017 1.0

1

  • Cảm biên gió ford fiesta 2013-2017 1.0(Cảm biến gió fiesta 1.0 cảm biến khí nạp fiesta 1.0 cảm biến MAP fiesta 1.0 AG919F479AB-BV619F479AA)

    •   mã sản phẩm AG919F479AB-BV619F479AA

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ford fiesta