Cảm biến gió ford modeo 2003-2009

1

  • Cảm biến gió ford modeo 2003-2009( cảm biến MAP ford modeo cảm biến gió cổ hút ford modeo 1S7A9F479AB-2S7G9F479AA)

    •   mã sản phẩm 1S7A9F479AB-2S7G9F479AA

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ford ford modeo