Cảm biến họng ga ford modeo 2003-2008

1

  • Cảm biến họng ga ford modeo 2003-2008( cảm biến cổ ga ford modeo cảm biến bướm ga ford modeo cảm biến vị trí họng ga modeo 988F9B989BB)

    •   mã sản phẩm 988F9B989BB

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ford ford modeo