Cảm biến khí áp suất khí nạp mazda 6 cx5 2014-2019

1

Cảm biến khí áp suất khí nạp mazda 6 cx5 2014-2019(cảm biến trên cổ hút mazda 6 cx5-cảm biến gió trên cổ hút mazda 6 cx5-cảm biến MAP trên cổ hút mazda 6 cx5- PE0218211)

  1. mã sản phẩm PE0218211

  2. Xuất xứ mazda

  3. xe từ 2014-2019