Cảm biến kích nổ túi khí focus 2012-2015

1

Cảm biến kích nổ túi khí focus 2012-2015(Cảm biến túi khí focus cảm biến kích nổ túi khí trước focus 8V4T14B006AA-AM5T14B342AA)

    •   mã sản phẩm 8V4T14B006AA-AM5T14B342AA

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2012-2015