Cảm biến MAP ford focus 2005-2012

1

Cảm biến MAP ford focus 2005-2012(Cảm biến khí nạp ford focus cảm biến trên họng ga ford focus cảm biến trên bướm ga focus 1S7A9F479AB-1S7A9F479AC)

    •   mã sản phẩm 1S7A9F479AB-1S7A9F479AC

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2005-2012