Cảm biến nhiệt độ nước focus 2012-2016 1.6

1

Cảm biến nhiệt độ nước focus 2012-2016 1.6(Cảm biến nhiệt độ chia nước ford focus cảm biến nhiệt độ nước cút nước focsu 7M5112A648AA)

    •   mã sản phẩm 7M5112A648AA

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2012-2015