Cảm biến nhiệt độ nước ford focus 2005-2012

1

Cảm biến nhiệt độ nước ford focus 2005-2012 (cảm biến nhiệt độ nước cút chia nước ford focus cảm biến nước van chia nước focus 978F12A648AA-XS6F12A648CB)

    •   mã sản phẩm 978F12A648AA-XS6F12A648CB

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2005-2012