Cảm biến oxi ford focus 2005-2012

1

Cảm biến oxi ford focus 2005-2012(Cảm biến khí xả ford focus cảm biến khí thải ống xả focus cảm biến oxy focus 3M519G444AB-3M519F472AC)

    •   mã sản phẩm 3M519G444AB-3M519F472AC

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2005-2012