Cảm biến ra đa mazda 6 2014-2023

1

Cảm biến ra đa mazda 6 2014-2023( bộ rada mazda 6-cảm biến khoảng cách trên khung xương két nước mazda 6)

      1. xe từ 2014-2019

      2. mã sản phẩm KD7J67XA1F-KD7J67XA1H-GHP967XA1D

      3. xuất xư mazda