Cảm biến tốc độ ford focus 2005-2011

1

Cảm biến tốc độ ford focus 2005-2011(Cảm biến tốt độ trục láp ford focus cảm biến công tơ mét focus cảm biến sâu công tơ mét focus 98AB9E731AG)

    •   mã sản phẩm 98AB9E731AG

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2005-2011