Cảm biến trục cam ford fiesta 2013-2017 1.0

1

  • Cảm biến trục cam ford fiesta 2013-2017 (Cảm biến trên nắp dàn cò fiesta 1.0 cảm biến vị trí trục cam fiesta 1.0 cảm biến cốt cam fiesta 1.0 CM5112K073BB)

    •   mã sản phẩm CM5112K073BB

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ford fiesta