Cảm biến trục cam ford focus 2012-2015 2.0

1

Cảm biến trục cam ford focus 2012-2015 2.0(cảm biến cốt cam focus cảm biến vị trí trục cam focus AS7112K073AA-AS7112K073AB)

    •   mã sản phẩm AS7112K073AA-AS7112K073AB

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2012-2015