Cảm biến trục cam ford modeo 2003-2008

1

  • Cảm biến trục cam ford modeo 2003-2008(cảm biến vị trí trục cam ford modeo cảm biến cốt cam ford modeo 2S7G12K073AA-1S7F12K073AD)

    •   mã sản phẩm 2S7G12K073AA-1S7F12K073AD

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ford ford modeo