Cảm biến trục cơ ford escape 2006-2012

1

Cảm biến trục cơ ford escape 2006-2012(Cảm biến cốt máy ford escape 2.3 cảm biến trục cơ escape 2.3 L3G218221)

    •   mã sản phẩm L3G218221

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ford escape