Cảm biến trục cơ ford focus 2005-2012

1

Cảm biến trục cơ ford focus 2005-2012(Cảm biến cốt máy ford focus cảm biến trục khủy focus 1S7F6D315AA)

    •   mã sản phẩm 1S7F6D315AA

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2005-2012