Cảm biến trục cơ ford focus 2005-2012

1

Cảm biến trục cơ ford focus 2005-2012 ( Cảm biến trục khủy focus cảm biến cốt máy ford focus ZJ0118221)

    •   mã sản phẩm ZJ0118221

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2005-2012