Cảm biến trục cơ ford focus 2012-2015 2.0

1

Cảm biến trục cơ ford focus 2012-2015 2.0(cảm biến vị trí cốt máy focus cảm biến trục khủy focus cảm biến cốt máy focus 6M8G6C315AB-6M8G6C315AC)

    •   mã sản phẩm 6M8G6C315AB-6M8G6C315AC

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2012-2015