Cảm biến trục cơ ford focus 2012-2015 1.6

1

Cảm biến trục cơ ford focus 2012-2015 (cảm biến cốt máy focus cảm biến trục khủy focus YS6A6C315AB)

    •   mã sản phẩm YS6A6C315AB

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2012-2015