Cảm biến VVT trục cam fiesta 2011-2017

1

  • Cảm biến VVT trục cam fiesta 2011-2017 (Van biến thiên VVTi fiesta cảm biến dầu VVTI trục cam fiesta 4M5G6L713AE-4M5G6L713BE)

    •   mã sản phẩm 4M5G6L713AE-4M5G6L713BE

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ford fiesta