Cuộn hít Lốc điều hòa ford focus 2005-2012

1

Cuộn hít Lốc điều hòa ford focus 2005-2012(cuộn hút Lốc lạnh ford focus puly lốc điều hòa ford focus buli lốc điều hòa focus 5M5H19D649AA-3M5H19D649DD)

    •   mã sản phẩm 5M5H19D649AA-3M5H19D649DD

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2005-2012