Khung xương dàn nóng két nước ranger everest 2007-2014

1

Khung xương dàn nóng két nước ranger everest 2007-2014(khung xương đầu xe ranger everest-khung xương đầu cản trước ranger everest-UR5653100C)

  1.   mã sản phẩm UR5653100C

  2. Xuất xứ ford chính hãng

  3. xe ranger 2006-2014