Mô tơ điểu khiển gió điều hòa ford focus 2005-2012

1

Mô tơ điểu khiển gió điều hòa ford focus 2005-2012(Mô tơ đóng mở gió điều hòa ford focus 1S7H19B634CA)

    •   mã sản phẩm 1S7H19B634CA

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2005-2008