Mô tơ quạt dàn lạnh mazda 6 2014-2019

1

Mô tơ quạt dàn lạnh mazda 6 2014-2019(quạt dàn lạnh điều hòa mazda 6-mô tơ quạt hộp điều hòa mazda 6-GHR161B10)

  1. mã sản phẩm GHR161B10

  2. Xuất xứ mazda

  3. xe từ 2015-2019