Ống dầu Bơm trợ lực lái ford focus 2005-2012

1

Ống dầu Bơm trợ lực lái ford focus 2005-2012 (tuy ô dầu Bơm dầu trợ lực thước lái ford focus ống dầu bơm trợ lực thước lái ford focus 3M513A212EK-3M513A212FK)

    •   mã sản phẩm 5M513A696AB-4M513K514BD

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2005-2012