Ống gió vào hộp lọc gió ranger everest 2001-2007

1

Ống gió vào hộp lọc gió ranger everest 2001-2007( ống nhựa lấy gió vào hộp lọc gió ranger everest-ống hướng gió vào hộp lọc gió ranger everest-WL8413200A-WL8413208A-WL8413200)

  1.   mã sản phẩm WL8413200A-WL8413208A-WL8413200

  2. Xuất xứ ford chính hãng

  3. xe ranger everest 2001-2008