Phớt đầu trục cơ focus 2012-2015 2.0

1

Phớt đầu trục cơ focus 2012-2015 2.0(phớt cốt máy focus phớt trục khủy focus CM5E6700AB-CM5E6700AC)

    •   mã sản phẩm CM5E6700AB-CM5E6700AC

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2012-2015