Cảm biến MAP ford modeo 2008-2012

1

  • Cảm biến MAP ford modeo 2008-2012(Cảm biến gió nạp ford modeo cảm biến khí nạp ford modeo cảm biến trên cổ hút ford modeo 1S7A9F479AC)

    •   mã sản phẩm 1S7A9F479AC

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ford ford modeo