Cảm biến nhiệt độ nước ford modeo 2008-2012

1

  • Cảm biến nhiệt độ nước ford modeo 2008-2012( cảm biến trên ống chia nước ford modeo cảm biến nhiệt độ nước trên chạc chia nước ford modeo XS6F12A648CB)

    •   mã sản phẩm XS6F12A648CB

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ford ford modeo