Dây curoa ford everest máy xăng 2005-2014

1

Dây curoa ford everest máy xăng 2005-2014(dây curoa máy phát everest máy xăng-dây curoa everest điều hòa máy xăng-dây belt ford everest máy xăng-B61115908A-G6B215908-G60118381)

    1.   mã sản phẩm B61115908A-G6B215908-G60118381FA

    2. Xuất xứ ford chính hãng

    3. xe ranger 2005-2014