Ống vào hộp lọc gió ranger everest 2001-2008

1

Ống vào hộp lọc gió ranger everest 2001-2008(ống tiêu âm vào hộp lọc gió động cơ ranger everest-ống nhựa vào hộp lọc gió range everest-WL841320XA)

  1.   mã sản phẩm WL841320XA

  2. Xuất xứ ford chính hãng

  3. xe ranger everest 2001-2008