Cảm biến góc lái thước lái ford focus 2005-2012

1

Cảm biến góc lái thước lái ford focus 2005-2012 (Cảm biến trên thước lái focus cảm biến thước lái focus 3M513F818BB)

    •   mã sản phẩm 3M513F818BB

    • Xuất xứ ford chính hãng

    • xe ranger 2005-2012